Iscenes chefredaktør Rie Hammer i samtale med instruktør Giacomo Ravicchio

Bagom Fools’ Paradise

.

Varighed: 60 min. |

Kom og lyt til Rie Hammers samtale med Giacomo Ravicchio om hans arbejde med at skabe forestillingen ”Fools’ Paradise”, som er en æstetisk billedrig og grotesk humoristisk forestilling inspireret af Michael Kviums billedkunstneriske værker.

Bliv klogere på, hvad det var i mødet med Kviums værker, der inspirerede Giacomo til at ville skabe en forestilling ud fra dem, og hvordan dialogen har været for ham både med værkerne og med Michael Kvium selv undervejs.

26.08 LØRDAG
Small STARS kl. 16.15
Gratis