BRANCHEDAG FOR DET DANSKE NYCIRKUSMILJØ

Åben invitation til cirkusartister og alle med interesse i cirkus:
Lad os stå sammen om et styrket fagligt miljø!

Copenhagen Circus Art Festival C!CAF, Dynamo Circus Festival & WAVES Festival 2021 er gået sammen om at arrangere en branchedag for dansk nycirkus. Ønsket er at samle så stor en del af branchen som muligt til en dialog mellem artister og organisationer med indflydelse.

Dagen vil skabe et overblik over de initiativer, der er i gang på området, og vil også åbne for dialog omkring strukturelle problemstillinger og mulige løsninger. Dagen vil adressere spørgsmål som:

 • Hvordan styrkes det danske nycirkus-miljø?
 • Hvordan bedres arbejdsbetingelserne for artisterne?

Fokus vil være på konkrete forbedringer og løft at nycirkus-miljøet og på hvilke initiativer, der er behov for i et målrettet arbejde for at styrke branchen.

Vi opfordrer alle udøvende artister til at møde op.
Artisternes stemme er vigtig!

Statens Kunstfond, Udviklingsplatformen for Scenekunst og Dansk Artist Forbund er åbne for dialog og udvikling i samarbejde med Artisterne.

Branchedagen på WAVES Xtra er åben for alle med interesse i nycirkusfeltet. Det faglige program indgår som en del af et heldagsarrangement, der skal samle det danske nycirkus-community.

OBS. OPLAGT MULIGHED FOR AT BLIVE I VORDINGBORG NATTEN OVER OG DELTAGE I MASTERCLASS MED LIBERTIVORE KL. 10-13 NÆSTE DAG. 

Deltagelse er gratis, men tilmelding kræves på dette LINK

Arrangementet er støttet af Dansk Artist Forbund


STARS, Algade 84

PROGRAM:

Moderator: Monna Dithmer

Kl.10.00 – 11.25 Session #1

 • Velkomst
 • Orientering om arbejdet for en cirkusuddannelse i DK v. Søren Flor og Anne Mette Nørskov
 • Orientering om foreningen PACE og arbejdet for at sikre træningsfaciliteter for fysisk scenekunst
 • Åben diskussion om mulighederne for en cirkusuddannelse i DK og udfordringerne omkring træningsfaciliteter

Kl. 11.25 – 11.35 Pause

Kl. 11.25 – 12.30 Session #2

 • Dynamo Workspace, produktionshus og kreativt samlingssted i Odense, orienterer om aktuelle og fremtidige planer og muligheder
 • Åben diskussion om muligheder og behov samt opsamling

Kl. 12.30 – 13.30 Frokost

Kl. 13.30 – 14.35 Session #3

 • Orientering om AFUK Scene
 • Orientering om Cirkus Tværs
 • Orientering om GLiMT som Lille storbyteater
 • Orientering om Metropolis´ arbejde for cirkus på skoleskemaet og Circus Without Circus
 • Orientering om Dansk Artistforbund
 • Åben diskussion omkring indlæg

Kl. 14.35 – 14.45 Pause

Kl. 14.45 – 17.00 Session #4

 • Oplæg: Udviklingsplatformen for Scenekunst v. Mikkel Harder
 • Oplæg: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst v. Lars Seeberg og Leiv Arne Kjøllmoen
 • Åben diskussion, opsamling, initiativer for fremtiden og afrunding

Kl. 17 – 23 Forestillingsoplevelser på Waves Festival, aftensmad & Natcafé.

*Ret til ændringer forbeholdes.

Der er to fælles buskørsler fra hhv. København og Odense til Vordingborg og retur. I arrangementet indgår mulighed for fællesspisning, udendørs festivalprogram, forestilling på Vordingborg Teater og Waves Natcafé.